Tag: chính sách sử dụng

CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE

CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE – Khi vào web của chúng tôi, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. – Chúng tôi cấp giấy phép sử dụng để bạn có thể mua sắm trên web trong khuôn khổ Điều […]

Read more