AOC Craft Vietnam JSC

Sweet pop cards

AOC Craft Vietnam JSC
valentine day pop-up card

DIY Instruction: Valentine Day Pop-up Card

With valentines next month, we thought we would share AOC Craft instruction Valentine Day Pop-up Card and free pattern download with you. It is easy to do and has a stunning result.  A nice craft project for your kids to do for their secret crush!

Material:

  • A5 paper (x2) 
  • Glue stick
  • Scissors
  • Ruler
  • Craft knife

Method:

Step 1:

Print the free PDF onto the white card – DOWNLOAD FREE PATTERN

Step 2:

Cut along the solid lines ONLY, do not cut on the dashed lines (these are fold lines)

You can use your craft knife to softly score the dashed line, so it makes it easier to fold

Instruction valentine day pop-up card

Step 3:

Once you have completed the cuting out part… download a digital paper set and print out your favourite paper then take your other printed digital paper and stick it to the back of this card. You will get this effect…

DIY valentine day pop-up card

A stunning hand crafted valentine day pop-up card!

I’m sure any secret crush will be happy! Enjoy…x

Free Pattern “Cafe Waiting Love” – Cà Phê Đợi Một Người

11813363_1137727819575000_5540016584693004673_n

Everyone is waiting for a certain someone.

“Trạch Vu đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy anh không phải ngụy trang.

Bách Giai đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải chịu áp lực lựa chọn.

A Thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng bản chất thuần phác của anh.

Còn tôi giờ đang đi đến giai đọan vĩ thanh của bài toán sắp xếp tổ hợp tình yêu này. Trong quán cà phê Đợi môt Người, bên những tách cà phê hương vị khác nhau, chúng tôi đều đang đợi lời giải cho bài toán trái tim mình.”

Nhưng nhìn từ khía cách khác, ai ngồi cùng với ai, chẳng phải đã được định đoạt từ trước khi hình thành vấn đề rồi đó sao? Mọi việc đều như vậy cả, tất cả đáp án đều đã được khắc rõ ràng trong tâm trí mỗi người từ trước khi vấn đề hình thành rồi.

“Cà phê đợi một người” – Cửu Bả Đao

Download free pattern