Tag: free pattern

valentine day pop-up card

DIY Instruction: Valentine Day Pop-up Card

With valentines next month, we thought we would share AOC Craft instruction Valentine Day Pop-up Card and free pattern download with you. It is easy to do and has a stunning result.  A nice craft project for your kids to do for their secret crush! Material: A5 paper (x2)  Glue stick Scissors Ruler Craft knife Method: Step 1: Print […]

Read more

Free Pattern “Cafe Waiting Love” – Cà Phê Đợi Một Người

Everyone is waiting for a certain someone. “Trạch Vu đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy anh không phải ngụy trang. Bách Giai đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải chịu áp lực lựa chọn. A Thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng […]

Read more