Tag: tutorial

Free Pattern “Cafe Waiting Love” – Cà Phê Đợi Một Người

Everyone is waiting for a certain someone. “Trạch Vu đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy anh không phải ngụy trang. Bách Giai đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải chịu áp lực lựa chọn. A Thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng […]

Read more